Kapionati Evropian për grupmosha të reja-Antalya-Turkiye

Sunday, 6 November 2022

Fillon kapionati Evropian për të rinj në Antalia të Turqisë ku në mesin e 1000 shahistëve
nga 46 Shtete Evropiane , pjesëmarrës janë edhe të rinjet tanë.

Delegacioni i Kosovës përbëhet nga:

Selektori: SABAHUDIN KOLLARI

Shahitët: SOFIAN RULI (U14)
VALENTIN URUÇI(U16)

si dhe

Shahistet: JONA REÇICA (U14)
RINESA SARAÇI (U18)

Kampionati do të zhvillohet nga data 05-15 Nentor’22 dhe ju dëshirojmë sukses përfaqësuesve tanë.