Kalendari 2022

Emri Vendi Fillon Mbaron
Olimpiada Botërore e Shahut 2022 Chennai, Indi 28 Korrik 2022 10 Gusht 2022
Kampionati Individual i Kosovës për grupmosha të reja 2022 Prishtinë, Kosovë 13 Gusht 2022 28 Gusht 2022
Kampionati Ballkanik për grupmosha të reja 2022 Cetinje, Mali i Zi 30 Shtator 2022 08 Tetor 2022
Kupa Evropiane e Klubeve 2022 Mayrhofen, Austri 02 Tetor 2022 10 Tetor 2022
Kampionati Ekipor Evropian për veteranë (+65) 2022 Dresden, Gjermani 26 Tetor 2022 05 Nëntor 2022
Kampionati Individual Evropian për grupmosha të reja 2022 Antalya, Turqi 05 Nëntor 2022 15 Nëntor 2022
Turneu Tradicional KUPA E HYZRI TALLËS 2022 Podujevë, Kosovë 04 Djetor 2022 11 Dhjetor 2022
Kampionati Evropian në rapid dhe blic 2022 Katowice, Poloni 15 Dhjetor 2022 18 Dhjetor 2022
Kampionati Botëror në rapid dhe blic 2022 ????? 25 Dhjetor 2022 30 Dhjetor 2022
Kupa Ekipore e Kosovës 2022 Prishtinë, Kosovë 19 Nëntor 2022 16 Dhjetor 2022
Emri
Vendi
Chennai, Indi
Fillon
28 Korrik 2022
Mbaron
10 Gusht 2022
Emri
Vendi
Prishtinë, Kosovë
Fillon
13 Gusht 2022
Mbaron
28 Gusht 2022
Emri
Vendi
Cetinje, Mali i Zi
Fillon
30 Shtator 2022
Mbaron
08 Tetor 2022
Emri
Vendi
Mayrhofen, Austri
Fillon
02 Tetor 2022
Mbaron
10 Tetor 2022
Emri
Vendi
Dresden, Gjermani
Fillon
26 Tetor 2022
Mbaron
05 Nëntor 2022
Emri
Vendi
Antalya, Turqi
Fillon
05 Nëntor 2022
Mbaron
15 Nëntor 2022
Emri
Vendi
Podujevë, Kosovë
Fillon
04 Djetor 2022
Mbaron
11 Dhjetor 2022
Emri
Vendi
Katowice, Poloni
Fillon
15 Dhjetor 2022
Mbaron
18 Dhjetor 2022
Emri
Vendi
?????
Fillon
25 Dhjetor 2022
Mbaron
30 Dhjetor 2022
Emri
Vendi
Prishtinë, Kosovë
Fillon
19 Nëntor 2022
Mbaron
16 Dhjetor 2022