Kontaktet

Informatat

Federata e Shahut e Kosovës

Rr.Agim Ramadani nr.43, 10000 Prishtinë

Tel : +383 44 120 692; +383 46 120 790:

E-mail : fshk@shahu-rks.com

Armend Budima (Kryetar)

Tel : +383 44 120 692

E-mail : armend.budima@shahu-rks.com

Nazmi Selmanaj (Nënkryetar)

Tel : +383 48 644 000

E-mail : nazmi.selmanaj@shahu-rks.com

Burhanudin Misini (Sekretar)

Tel : +383 46 120 790

E-mail : burhanudin.misini@shahu-rks.com