Kampionatin individual i Kosovës për të rinj ‘2023

Wednesday, 21 June 2023

KAMPIONATI INDIVIDUAL I KOSOVËS PËR GRUPMOSHA TË REJA

Kampionati do te zhvillohet nga data: 17.06.2023-08.07.2023, ne Kolegjin AAB ne Prishtine.
Te drejte pjesemarrje kane femijet e lindur prej dates 01.01.2005 e tutje dhe do te jene
te selektuar sipas ketyre kategorive:

-U8 (viti i lindjes 2015).

-U10 (viti i lindjes 2013).

-U12 (viti i lindjes 2011).

-U14 (viti i lindjes 2009).

-U16 (viti i lindjes 2007).

-U18 (viti i lindjes 2005).