Kampionati Ballkanik për grupmosha të reja 2022

Vendi:

Cetinje, Mali i Zi

Fillon:

30 Shtator 2022

Mbaron:

08 Tetor 2022

Time control type:

Standard / Rapid / Blic

Remarks: