Turneu Ndërkombëtar”Përvjetori i Pavarësisë”

Vendi:

Prishtine

Fillon:

18.02.2024

Mbaron:

19.02.2024

Time control type:

BLITZ