Turneu Ndërkombëtarë” OPEN PRISHTINA’2023″

Vendi:

Prishtinë

Fillon:

09.06.2023

Mbaron:

16.06.2023

Time control type:

Standard