KAMPIONATI INDIVIDUAL I KOSOVËS PËR GRUPMOSHA TË REJA’2023

Vendi:

Prishtinë

Fillon:

17.06.2023

Mbaron:

08.07.2023

Time control type:

Standard