Super Liga e Kosovës 2024

Vendi:

Prishtinë, Kosovë

Fillon:

17.05.2024

Mbaron:

22.05.2024

Time control type:

Standard