KUPA Individuale e Kosovës 2024

Vendi:

Prishtine

Fillon:

03.02.204

Mbaron:

10.03.2024

Time control type:

Standard