Kampionati individual Evropian për femra

Vendi:

Rhodes, Greece

Fillon:

18.04.2024

Mbaron:

30.04.2024

Time control type:

Standard