Kampionati ekipor Evropian për veteranë (+65)

Vendi:

Terme, Slovenia

Fillon:

06.05.2024

Mbaron:

15.05.2024

Time control type:

Standard