Kampionati Botëror i shahut për ekipet e të moshuarve ‘2023

Vendi:

STRUGA, Maqedonia e Veriut

Fillon:

18.09.2023

Mbaron:

29.09.2023

Time control type:

Standard