Kupa Ekipore e Kosovës 2022

Vendi:

Prishtinë, Kosovë

Fillon:

19 Nëntor 2022

Mbaron:

16 Dhjetor 2022

Time control type:

Standard