KUPA Individuale e Kosoves 2023

Vendi:

Prishtine

Fillon:

04.02.2023

Mbaron:

01.03.2023

Time control type:

Standard

Remarks: