Kampionati Evropian në rapid dhe blic 2022

Vendi:

Katowice, Poloni

Fillon:

15 Dhjetor 2022

Mbaron:

18 Dhjetor 2022

Time control type:

Rapid / Blic

Remarks: